* กรุณากรอก “หมายเลขคำสั่งซื้อ 4 หลัก (order number)” ลงในช่อง “รายการสั่งซื้อ (order)”